​وب سایت آموزشی دکتر رضا کُرد

من به شما کمک می کنم تا :

دانش خود را در حوزه مدیریت کسب و کار و بازاریابی ارتقا دهید .
به درک بهتری از خود و نگرانی های مربوط به کسب و کار خود ، برسید.
راهکار های مناسب برای رفع دغدغه های خود را پیدا کنید.
​​​​​​​و نتایج واقعی ایده های خود را ببینید.

​وارد شوید !

​آموزش

ورود

اهداف 

با استفاده از بخش های مختلف این سایت می توانید مهارت های فردی یا شغلی خود را افزایش دهید و علاوه بر یادگیری مفاهیم مدیریت کسب و کار و بازاریابی ، برای توسعه فردی خود نیز برنامه ریزی کنید .

توسعه مهارت های فردی

ورود

مشاوره کسب و کار

ورود

رضا کرد - دکتر رضا کرد - آموزش رضا کرد - رضا کرد مدرس - رضا کرد معلم

آموزش تفکر طراحی :

تفکر طراحی ، Design Thinking ، سلسله مباحث و آموزش هایی است که به شما کمک می کند با در نظر گرفتن الزامات و زیر ساخت ها ( آنچه مقدور است ) به راهبردهایی برای کسب و کار ( آنچه مطلوب است )  برسید .

شروع کنید !

​​آموزش مدیریت کسب و کار

ورود

طراحی مدل کسب و کار

طراحی مدل کسب و کار مرحله ای است که ایده ها با یک قالب منظم مجددا طراحی شده و قالب اصلی کسب و کار شما با در نظر گرفتن ملزومات و دارایی ها طراحی می شود .

ادامه مطلب

​مباحث تخصصی آموزشی

طراحی برنامه کسب و کار

برنامه کسب و کار مرحله اجرایی بعد از طراحی مدل کسب و کار می باشد ، در این مرحله کلیه بخش ها ، دارایی ها ، روش ها و فر آیند های مربوط به کسب و کار مشخص می شود .

ادامه مطلب

تدوین برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی بخش مهمی از هر کسب و کار است ، درک واضحی از وضعیت بازار کمک می کند تا برنامه ای دقیق و متناسب با مختصات کسب و کار برای بازاریابی طراحی نمود .

ادامه مطلب