​​ خدمات آموزشی و مشاوره ای رضا کرد

برنامه کسب و کار-Business Plan

  • طراحی و تدوین برنامه کسب و کار - بیزینس پلن - یکی از مواردی است که در حوزه کسب و کار بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد ، در طراحی برنامه کسب و کار ، می باید تمام بخشهای مرتبط با یک کسب و کار به صورت جدی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد .

  • طرح کسب و کار عمدتا بعد از مدل کسب و کار ( بیزینس مدل ) بررسی می شود و مانند هر " طرح " دیگری در پایان شرکت را صاحب یک سند دقیق و کامل از مسیر پیش روی کسب و کار خواهد کرد .

طرح آموزشی :

​​​​​​​عنوان :          نگارش و تدوین طرح کسب و کار ( بیزینس پلن )
​​​​​​​زمان دوره :      20 ساعت - تئوری
                    30 ساعت  - تئوری و عملی
​​​​​​​هدف دوره :     فراگیری و نگارش طرح کسب و کار
مناسب برای :   مدیران فروش  
                     کارآفرینان 
                     صاحبان استارتاپ
                     دانشجویان مدیریت کسب و کار
نحوه برگزاری :   حضوری - آنلاین
                     خصوصی - عمومی
نحوه آموزش :   ارائه مفاهیم  
                     بررسی های نمونه ای  
                     انجام پروژه عملی متناسب با هر دانشجو
​​​​​​​پیش نیازها :    گذراندن دوره مدل کسب و کار

مباحث آموزشی :