​​ خدمات آموزشی و مشاوره ای رضا کرد

درباره من

متولد 1353
کارشناسی کامپیوتر - نرم افزار
کارشناس ارشد کسب و کار در گرایش بازاریابی
دکترای مدیریت کسب و کار در گرایش استراتژی بازاریابی
دکترای مدیریت کسب و کار در گرایش  Digital Transformation 
دارای مدرک کارگردانی سینما - رتبه ممتاز
عضو حرفه ای فدراسیون جهانی عکاسان - فیاپ
منتخب تصویر سال ایران ( عکس اجتماعی - عکس خلاقه - عکس خبری )
مدرس و مشاور کسب و کار