​​ خدمات آموزشی و مشاوره ای رضا کرد

 مدل کسب و کار      Business Model

  • طراحی مدل کسب و کار ( بیزینس مدل ) مرحله تبدیل شدن ایده ها به یک کسب و کار واقعی با جریان در آمدی مشخص می باشد . بسیاری از ما ایده هایی برای راه اندازی و یا تغییر در کسب و کارها را داریم اما نکته مهم آشنا شدن با چارچوب و شاخص هایی هست که به ما در راه اندازی یک کسب و کار کمک کند.

  • این چارچوب و روش برای رسیدن به درک صحیحی از شاخصهای کسب و کار را مدل کسب و کار ( بیزینس مدل ) می نامیم و رویکرد آن معمولا در راستای رسیدن به یک جریان درآمدی پایدار می باشد .

  • به طور سنتی در طول ده سال گذشته عمده آموزش های مربوط به مدل کسب و کار متمرکز بر چارچوبی است که الکساندر استروالدر در کتاب خلق مدل کسب و کار ارایه کرده است و ان را بوم کسب و کاری نامگذاری نموده است , اما من در این بخش علاوه بر ارائه چارچوب بوم کسب و کار به ارائه مفاهیم تکمیلی متناسب با بازار کاری ایران نیز خواهم پرداخت .
    ​​​​​​​

طرح آموزشی :

عنوان :          طراحی مدل کسب و کار ( بیزینس مدل )
زمان دوره :      8 ساعت - تئوری
                    12 ساعت  - تئوری و عملی
​​​​​​​هدف دوره :     فراگیری مدل کسب و کار - شاخص های آن و طراحی یک مدل کسب و کار حقیقی
مناسب برای :   مدیران فروش  
                     کارآفرینان 
                     صاحبان استارتاپ
                     دانشجویان مدیریت کسب و کار
نحوه برگزاری :   حضوری - آنلاین
                     خصوصی - عمومی
نحوه آموزش :   ارائه مفاهیم  
                     بررسی های نمونه ای  
                     انجام پروژه عملی متناسب با هر دانشجو
​​​​​​​پیش نیازها :    ندارد

نمونه بوم کسب و کار