​​ خدمات آموزشی و مشاوره ای رضا کرد

​معرفی و خلاصه کتابهای تخصصی حوزه کسب و کار و کتابهای میان رشته ای با رویکرد بهبود و توسعه مهارت های فردی به زودی در این بخش راه اندازی خواهد گردید.